faaliyet_raporlari

Türkçe

BELEDİYE BAŞKANIN 2015 YILI İCRAAT ve FAALİYET RAPORUDUR

Sayın Meclis Üyeleri;

Değerli arkadaşlar, Sunulan faaliyet raporu Belediyemizin en üst çalışma organı olan Belediye Meclisimizle 2015 yılı faaliyetleri kapsamaktadır, bu zaman zarfı içerisinde İlçemize belediyemizin imkanları dahilinde en iyi hizmeti vermeye çalışmaktayım, yapmış olduğumuz iş ve hizmetlerde belediye mallarını ve imkanlarını itinalı bir şekilde davranarak mevcut imkanlardan daha fazla iş yapma uğraşı içinde, sunulan faaliyet raporum 01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasını kapsayan 2015 yılı faaliyet raporudur,

Belediye Meclisimizce 2015 yılı Gelir ve Gider Bütçesi tahmini bütçesi ile 3.307.703,47.TL. ödenek verilmiş verilen ödenek yeterli olduğundan dolayı tarafımızca ek bütçe yapılmamıştır, 2015 yılı içerisinde Gelir bütçesi:

1-Vergi Gelirleri 130.137,78.TL.
2-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri- 820.778,52.TL.
3-Diğer Gelirler- 1.931.619,05.TL.
4-Alınan Bağış ve Yardımlar- 9.972,11.TL

ile toplam 2.892.507,46 TL.gelir gerçekleştiği bununda tahmin edilen gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 87.45.dir,

Gider Bütçesi olarak;

1-Personel Giderleri- 1.061.288,77.TL.
2-Sosyal Güv.Prim Gid.- 175.598,43.TL.
3-Mal ve Hizmet alımı- 991.871,62.TL
4-Cari Transferler- 171.267,66.TL
5-Faiz Giderleri- 45.448,28. TL.
6-Sermaye Giderleri 307.440,00. TL.

ile toplam olarak 2.752.914,76.TL.Bütçe gideri gerçekleşmiştir, gerçekleşen gider bütçesi cari harcamalar içerisinde 1.236.887,20.TL. Personel gideri Başkan-Memur- İşçi maaş ücretleri, Meclis ve Encümen üyeleri huzur hakları, Yolluk giderleri, İşçi SSK Pirimi, Memur emekli kesenek gideri olarak harcanmıştır.

…/…

2015 yılında ,Belediyemiz hizmet araçları için 146.957,47.Tl. Akaryakıt alımı, Temizlik Hizmetleri alımı için (Taşeron işçi çalıştırılması ) 262.638,73. TL. Özel Güvenlik eleman çalıştırılması 43.125,97.TL. Temsili Ağırlama 28.984,10. TL. Araç bakım ve onarım 49.229,48. TL.,Genel Temizlik ve Bakım onarım gideri ve diğer giderler 632.203,53. TL. Taşıt alımları 236.040,00.TL. Kamulaştırma gideri 71.400,00.TL. Belediyemiz zorunlu giderlerine harcanmıştır.

Gider bütçesinin tahmini bütçeye göre gerçekleşme oranı % 83.22 olup,2015 yılı içerisinde belediyemiz gelirlerine göre harcamalar gerçekleşmiştir. Personel alacağı olarak 2015 yılına devredilen borç bulunmamaktadır,

31.12.2015 tarih itibari ile Belediyemiz T.C.Ziraat bankası Ovacık Şubesinde bulunan hesabımızda 2016 yılına 200.892,33.TL. nakit para hesabı aktarımı yapılmıştır,

Başkanlığımız tarafında 2015 yılı içerisinde yapılan başlıca hizmetler;

1-Çöp toplama hizmetlerinin aksamaması nedeniyle belediyemize ait 2.adet sıkıştırmalı çöp aracı ile hizmet verilmektedir İlçemizde çöp toplama işlemleri günlük olarak yapılmaktadır çöp alınmayan bölge bulunmamaktadır, özellikle çarşı içerisinde günlük olarak günde sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2.defa çöp alınmaktadır, Resmi tatil ve Pazar günleri Hizmet satın alma yolu ile çöp toplama hizmetleri yapılmaktadır, çöp konteynerleri ilçemizin bütün yerleşim yerlerine konulmuş araç bulunmadığı saatlerde çöpler çöp konteynerlerine konulmaktadır, ayrıca yaz mevsimi nedeniyle özellikle çarşı ve ana caddeler günlük olarak sabah ve Akşam saatlerinde sulama işleri yapılmakta,çarşı içi günlük olarak ayrıca temizlik işçileri tarafında süpürülmektedir,Ayrıca İlçemiz Mesire alanı olarak bulunan Munzur Gözeler Bölgesinde ve yol üzerinde bulunan köylerde çöpler belediyemiz araçları ile alınmaktadır,

2-KİLİTLİ PARKE ÇALIŞMALARI :

a) 94.mahallesi 80.konutlar bölgesinde 900.M2. Kilitli parke yol ve Kaldırım düzenlenmesi,
b) 80.konutlar ile 2.katlı Afet konutları arasında 630.M2.Kilitli Parke yol ve Kaldırım düzenlenmesi,
c) İlçemiz Yunus Emre caddesinde 1700.M2 Kilitli Parke ile Yol ve Kaldırım düzenlenmesi
d) Emre Sokakda 750.M2.Kilitli Parke yol ve Kaldırım düzenlenmesi.
e) Yonca Sokak 780.M2.Kilitli Parke Yol ve Kaldırım düzenlenmesi.
f) Gölgeli Sokak 200.M2.Kilitli Parke ile Yol ve Kaldırım düzenlenmesi,
g) Zambak Sokak 250.M2.Kilitli Parke ile Yol ve Kaldırım Düzenlenmesi

3-Kazıcı İş makinesi Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmış, Çalışma karşılığı olarak 23.754,00 TL.ödeme yapılıştır,

4-Yol çalışmalarında kullanmak üzere yol serme malzemesi (Mucur) alımı ile Beton kilitli parke tesisinde kullanmak üzere kum malzemesi alınmış olup, Malzeme bedeli olarak 29.267,00. TL. ödeme yapılmıştır,

5-İlçemiz İmar Plan Tadilatları yapımı için 5.310,00. TL.ödeme yapılmış,

6-Belediyemiz ses Hoparlör yayın cihazların kullanılamaz durumda olması nedeniyle ses yayın cihazları yenilenerek ses yayın cihazı ve hopörler alımı için 20.650,00. Tl. ödeme yapılmıştır,

7-İlçemiz kanalizasyon hatların geçtiği Kandolar mahallesi Köy önü mevkinde Mustafa Geçgin ve Müştereklerine ait arsayla ilgili Ovacık Asliye Hukuk mahkemesi kararı gereği yapılan zorunlu kamulaştırma bedeli olarak 71.400,00.TL. kamulaştırma bedeli ödenmiştir,

8- Beton kilitli parke tesisi ve diğer yapım hizmetlerinde kullanmak üzere Çimento alımı yapılmış, Çimento bedeli olarak 25.281,00. TL.ödenmiştir,

9-Belediyemiz Cenaze hizmetlerinde kullanmak üzere ihtiyaç bulunan cenaze aracı için İl Sağlık Müdürlüğünde 7.171,00. TL.bedelle Ambulans alınarak cenaze nakil aracına çevrilmiş olup, Ayrıca aracın Cenaze aracına dönüştürülmesi için 7.788,00. TL.ödeme yapılmıştır,

10-Belediyemiz Hizmetlerinde kullanmak üzere 1.adet 4x4 JCB Kazıcı Yükleyici İş Makinesi D.M.O.Bölge Müdürlüğü aracılığı ile KDV.istisnasında faydalanarak 228.449,00. TL. Bedelle satın alınmıştır,

9- İlçemiz Konutlar bölgesinde ikamet eden öğrencilerimizin İlçemiz Merkezinde bulunan okullara gelmesi için ücretsiz taşıma hizmetlerine devam edilmiştir, Ayrıca Vatandaşlarımız içinde çalışma günlerinde zorunlu ücrete tabi olmaksızın yolcu taşıma hizmetlerine devam edilmiştir,

10-Belediyemiz Başkanlık büro hizmetlerinde 2015 yılı içerisinde 192.Adet başkanlığımıza vatandaşlar tarafında dilekçe verilmiş olup dilekçelere zamanında cevaplar verilmiştir,2015 yılı içerisinde Belediyemize 694.adet yazı çeşitli kamu kurumlarında gelmiş,Başkanlığımız tarafın dada kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara 1267 adet yazı yazılmıştır, Belediyemiz Evlendirme memurluğu tarafında 2015 yılı içerisinde 24.Adet Evlendirme akti yapılmış, Belediyemiz Encümen faaliyetlerinde 73.adet encümen Kararı alınmış,Meclis faaliyetlerinde ise 37.adet meclis karar alınmıştır alınan Encümen ve Meclis kararları ilgili defterlere ve karar zabıtlarına geçirilmiştir, Belediyemiz Fen işleri servisi tarafında 2015 yılı içerisinde 9.Adet yapı ruhsatı,7.Adet yapı kullanma izni verilmiş Zabıta Birimince 7.adet işyeri açılış ruhsatı düzenlendiği,

BELEDİYEMİZ SOSYAL FAALİYETLERİ

Toplumun sosyal ilişkisi içerisinde kendisini ifade edemeyen özel bireylere dönük kurslar düzenleyip işaret dili üzerinden kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamın oluşmasını örgütledik.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrencilerimize dostlarımızın dayanışma bilinciyle örgütleyip gönderdikleri yardımları öğrencilerimize ulaştırdık. Bu amaçla duyarlı davranışı sergileyen bütün dostlarımızla ilişkilerimizi geliştirip gelecek planlamasını hep birlikte inşa etmeye çalıştık..

Üniversite okuyan öğrencilerimizin eğitimleri için ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak için çalışmalar başlattık. Her öğrencinin toplumun geleceğine ışık tutan davranışlarını duyarlı hale getirmek, onlarla ezilen dünya halkının yanında yer alacak duyarlılık geliştirmeye çalıştık.

Çocuklarımız kitap okuma alışkanlığı kazanması ve bu alışkanlığının süreklileşmesi adına Mersin’den dostlarımız tarafından gönderilen bisikletlerin kullanımını sosyal bir projeye dönüştürerek “Bir saat kitap okuyana bir saat bisiklet turu” yönelimiyle çalışmalar yürüttük. Belediyemizin bir alanını Dostlarımızın yardımıyla kütüphane dönüştürdük.. Buradaki kitapların ilçe halkıyla buluşmasını sağlayıp çalışmalar örgütledik.

2015 Mayısında toplumun ekonomik ilişkilerini planlayacak, sosyal ilişkilerini düzenleyecek, toplumda dayanışma duyarlılığının arttırmak amaçlı Tarım programını hayata geçirdik. Ekonomik ilişkilerin planlanmasına dönük çalışmada yaklaşık olarak 130 dönümlük araziye Nohut ve Fasulye ekimi gerçekleştirdik.. Buradan gelen ekonomik katkıyla da üniversite okuyan 80 öğrencilerimize burs olarak gönderilmesini sağladık.

Ekim alanında faaliyet gösteren 90 çiftçinin 38 tonluk ürününü dayanışma duygusuyla talep eden dostlarımıza ulaştırılmasını sağladık

Belediyemizin dayanışma amaçlı çalışmalarını sadece ilçe halkıyla sınırla kalmayıp, Rojova da savaş sonrası ülkemize gelen halkla da buluşturmak adına bir kamyon ihtiyaç malzemesi göndererek bir duyarlılık geliştirdik. Yine sel felaketi yaşamış ve mağdur olmuş Hopa halkıyla olanaklarımız dahilin de bir tır su içme suyu ile birlikte ürettiğimiz nohutlarımızı Hopa halkıyla paylaşarak dayanışma örneği gösterdik.

Ağaçlandırma hizmetleri- Bursa ilinde bulunan Dersim Dernekleri tarafında Belediyemize 1.Tır aracıyla Meyve ve diğer ağaç Fidanları gönderilmiş olup, Gönderilen fidanlar İlçemiz Merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlara dağıtılmıştır.

2015 YILI BÜTÇE HAREKETLERİ

Belediyemizin 2014 yılı içerisinde yapılan gelir ve gider bütçesiyle ilgili genel toplam dışında ayrıntılı bütçe harcamaları ve bütçe gelirleriyle ilgili olarak hazırlanan,01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasını kapsayan GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI Gider bütçesi ile 01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasını kapsayan BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU gider bütçesi gösterilmiş olup,söz konusu tablolarda açıklamalı gider ve gelirleri ekte sunulan tablolarda gösterilmiştir,

Belediyemiz 2015 yılı genel Tahsilat işlemleri için Ovacık malmüdürlüğünde 2.muhasebe elemanı tarafında gerekli kontroller yaptırılarak tahsilat denetim raporu tanzim edilmiştir,

BELEDİYEMİZİN MALİ DURUM CETVELİ

BORÇLAR                                            ALACAKLAR
Kişi ve Kurum borcu-    30.151,85.         Kira,Su ve vergi Alacakları- 386.295,17
İller Bankası Borcu-    783.220,47          Kişi Borcu-                          31.250.95
Ajans Katkı Payı-         38.242,43
                                            +                                                                + 
Toplam-                     851.614,75  TL                                            417.546,12 TL.

Belediyemiz Toplu Konut İşletmesi 2015 yılı içerisinde Hizmet faaliyeti bulunmadığı, Konut işletmesi tarafında SS.Ovam kent kooperatifinde satın alınan Bina ve arsası için belirlenen bedelin bir kısmı olan Kooperatif alanı içerisinde yol düzenleme çalışmaları karşılığı olarak Belediyemize 69.995,24.TL.ödeme yapılmıştır, 2015 yılı içerisinde İşletmeyle ilgili, Muhasebeci ücreti, Noter masrafları,Vergi beyanname giderleri ile İşletme için satın alınan 1.adet Dizüstü bilgisayar alımıyla birlikte toplam 9.970,14.TL.gider yapıldığı, 2015 yıl sonu itibari ile T.C.Ziraat bankası Ovacık Şubesinde 447.817,49. TL.Vadeli hesabı ile ayrıca 16.868,47.TL. vadesiz hesab bakiyesi bulunmaktadır,

Belediyemizin imkan ve olanaklarına göre 2015 yılı içinde yapılan önemli çalışmalar yukarıda arz edilmiş olup, yukarıda arz etmiş olduğum 2015 Yılı icraat ve faaliyetlerim hakkında gerekli bilgileri verilmiştir,5393 sayılı yasanın 56.ncı maddesi gereğince 2015 yılı icraat ve faaliyet raporumu bilgilerinize sunar.Belediyemiz hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesine vereceğiniz katkılarınızdan dolayı sayın Meclis üyelerine Teşekkürlerimi ve Saygılarımı sunarım.

Fatih Mehmet MAÇOĞLU
Belediye Başkanı